Dobro Promieniuje - Wolontariat w Fundacji Mam Marzenie

Materiał nagrany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji organizacji XVIII Dnia Papieskiego.