GESTUM BROKER Sp. z o. o. oraz FORTIS BROKER Sp. z o. o. są inicjatorami Programu „Bezpieczne Dziecko”, który dotyczy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży uczącej się. Program został opracowany we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A.

Od każdej umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Programie „Bezpieczne dziecko” część dochodu zostanie przekazana na spełnianie dziecięcych marzeń.
Mając na uwadze sukces jaki odniósł Program „Bezpieczne Dziecko” w 2016 r., właśnie rozpoczęła się druga edycja programu.

Druga edycja Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne Dziecko” została uatrakcyjniona o nowe rozwiązania, min.:

• Obsługa umowy ubezpieczenia NNW jest możliwa poprzez platformę internetową. Minimum formalności po stronie Pracodawcy.
• Ubezpieczonymi mogą być dzieci Pracowników ale też wnuki Pracowników.
• Pracownik otrzymuje 50% zniżki przy ubezpieczeniu drugiego i kolejnego dziecka/wnuka z tej samej rodziny.

Więcej informacji można znaleźć tutaj