„Każde życie ma wieczną wartość” – te słowa św. Jana Pawła II były myślą przewodnią sympozjum naukowego „Wokół praw człowieka”, które zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie w dniu 4 marca 2015r.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin  ks. dr Jacek Kotowski, Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. dr Jerzy Samsel, przedstawiciele Fundacji Mam marzenie oddział Białystok: Panie Barbara Szopa i Urszula Półkośnik, Rada Rodziców przy ZSA, przedstawiciele zambrowskich instytucji pozarządowych oraz delegacje zambrowskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 5, Miejskiego Gimnazjum Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 1 wraz z opiekunami.

Pan Jan Zakrzewski – Dyrektor szkoły przedstawił zebranym historię praw człowieka.

Uczestnicy sympozjum mieli również okazję wysłuchać przemówień zaproszonych Gości, którzy podejmowali tematykę podstawowego prawa człowieka – prawa do życia.

Wzruszającym elementem uroczystości były prezentacje multimedialne, poprzez które młodzież wyraziła szacunek i wdzięczność za dar życia. Wolontariuszki Fundacji opowiedziały o działalności białostockiego oddziału, w szczególności skupiając się na minionym roku, kiedy udało się spełnić aż 40 marzeń!

Podsumowania uroczystości dokonali: Pan Dyrektor Jan Zakrzewski oraz ucz. kl. III TH Angelika Kamińska, która w podziękowaniu za współtworzenie tak podniosłej uroczystości Gościom i Uczestnikom zadedykowała wiersz autorski pt. „Mamo…”.

Konferencja była bardzo ciekawa i pouczająca i każdy wyniósł z niej coś ważnego! Bardzo dziękujemy za zaproszenie!