fmm_kartka_2012

„Święta są najbardziej świętami,
kiedy dajemy światełko miłości tym,
którzy go najbardziej potrzebują.”
Ruth Carter Stapleton