Zmiany w statutowych organach Fundacji Mam Marzenie.

6 kwietnia 2024 zakończyła się kadencja Rady Programowej i Zarządu Fundacji Mam Marzenie. Zgodnie z zapisami Statutu, kadencja obu tych organów trwa 3 lata i kończy się w momencie zatwierdzenia sprawozdań za ostatni pełny rok kadencji. 

W sobotę przed południem odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Fundacji Mam Marzenie w składzie: Sebastian Uzar (prezes), Joanna Musiał (Wiceprezeska), Aleksandra Ludew, Michalina Kwiatkowska i Kamila Śliwowska. Była to okazja do podpisania sprawozdań za rok 2023, podsumowania kadencji oraz omówienia wyzwań i zadań jakie będą stały przed nowym zarządem. 

Kolejnym punktem było spotkanie Rady Programowej i Zarządu. Członkowie organu nadzorczego mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności FMM w 2023 roku oraz omówić z udziałem księgowości sprawozdanie finansowe za rok 2023. Po zatwierdzeniu sprawozdań Rada Programowa udzieliła absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Następnie Prezes Zarządu przekazał podziękowania za trzy lata współpracy.

Ważnym punktem ostatniego posiedzenia Rady było pożegnanie dr n. med. Teresy Weber-Lipiec i Wojciech Skorupskiego. Oboje zakończyli swoją działalność w Radzie. 

Teresa Weber-Lipiec zasiadała w Radzie FMM od początku jej istnienia, w latach 2003-2021 była Przewodniczącą Rady Programowej, a od 2021 członkinią Rady. W tym czasie uczestniczyła we wszystkich ważnych wydarzeniach FMM, pomagała kolejnym Zarządom realizować misje statutową i przypominała jaki jest najważniejszy cel działalności FMM. Dr Weber-Lipiec odebrała również pierwszy w historii Diamentowy Balonik za 20 lat działalności. 

Wojciech Skorupski zasiadał w Radzie FMM od lipca 2012 roku. Jako członek Rady konsultował zagadnienia prawne związane z działalnością Fundacji. Był również aktywnym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez FMM. 

W godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Programowej w składzie: Małgorzata Dankowska (przewodnicząca), Małgorzata Łaszcz (wiceprzewodnicząca), Karolina Adamska-Woźniak, Magdalena Przedniczek i Sebastian Uzar. Rada omówiła zakres działalności tego organu oraz przeprowadziła wybory do Zarządu. Zgodnie z decyzją Rady do Zarządu FMM kadencji 2024-2027 zostały powołane: Michalina Kwiatkowska i Paulina Furman, w związku z koniecznością posiadania minimum 3 osobowego zarządu, Rada zdecydowała o przedłużeniu o 6 miesięcy kadencji: Aleksandry Ludew. 

Ostatnim punktem tego dnia było pierwsze posiedzenie nowego Zarządu na którym zdecydowano o wyborze na Prezeskę Zarządu Aleksandrę Ludew, Wiceprezeską została Michalina Kwiatkowska. Następnego dnia obecny zarząd spotkał się z byłymi członkami zarządu, omówił działalność poszczególnych oddziałów oraz podział zadań. 

Poznaj historię Rady Programowej FMM

Poznaj historię Zarządu FMM.