29 października 2012 roku o 18.30 spotkaliśmy się w CEiIK-u, by w atmosferze romantycznej grozy i tajemniczości na nowo przeżyć II część mickiewiczowskich „Dziadów”.

W kameralnej atmosferze z nauczycielami, rodzicami, przyjaciółmi i znajomymi obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu gimnazjalistów ze „Sto-jedynki”. Swoją obecnością zaszczycili nas także absolwenci, którzy poświęcili swój czas i wspólnie zaprezentowali ludowy zwyczaj wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich. Dochód z cegiełek przeznaczyliśmy na realizację marzenia podopiecznej Fundacji Mam Marzenie