VI Warmińsko-Mazurski Dzień Marzeń składał się z dwóch odrębnych działań. Pierwszym były szkolenia i pogadanki o profilaktyce zdrowotnej dla dzieci i dorosłych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Dotyczyły one objawów mogących świadczyć o zagrożeniu zachorowaniem na nowotwór lub inne niebezpieczne dla życia dziecka choroby. Za pomocą specjalnych manuali i materiałów szkoleniowych informowaliśmy w nich o sytuacjach, które powinny zwrócić uwagę dorosłych oraz objawach, z którymi powinno się iść do lekarza. W lekkiej i przystępnej formie przekazaliśmy najmłodszym i im rodzicom na jakie sygnały ze strony organizmu powinni zwracać uwagę oraz czego wystrzegać się w codziennym życiu aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór.

Przeszkoliliśmy niemal tysiąc uczniów i dzieci ze szkół, przedszkoli, domów dziecka i placówek pieczy zastępczej oraz pół tysiąca ich opiekunów z terenu Warmii i Mazur. Mamy nadzieję, że zwiększona świadomość objawów chorób nowotworowych przyczyni się do wczesnego ich wykrywania, a co za tym idzie, do większej liczby przypadków skutecznego wyleczenia dzieci i młodzieży, które są narażone na choroby nowotworowe.

Dodatkowo dzięki wsparciu sponsorów dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych:

– 20 dzieci otrzyma darmowe wejściówki na basen Aquasfera w Olsztynie,

– 40 dzieci otrzyma darmowe wejściówki na zabawę w krainie zabaw Warmiolandia,

– 15 dzieci będzie miało darmowe, przesiewowe badania wzroku.

Drugim działaniem było zorganizowanie dla dzieci specjalnego występu kabaretowego połączonego z elementami śmiechoterapiii. W tym celu dla najmłodszych, uczniów szkół z terenu Olsztyna oraz dzieci z domów dziecka i placówek pieczy zastępczej z terenu woj. warmińsko-mazurskiego wystąpił kabaret Hrabi. Ponad godzinne przedstawienie przygotowanie specjalnie dla dzieci w wieku 6-12 lat odbyło się w auli Auditorium Maximum w Olsztynie.

Wieczorem odbył się również występ kabaretowy dla dorosłych, z którego całkowity zysk przekazany został na spełnienie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, podopiecznych olsztyńskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie.

Fundacja Mam Marzenie Oddział Olsztyn serdecznie dziękuje sponsorom, partnerom, patronom medialnym oraz pozostałym firmom i osobom prywatnym za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Liczymy na kontynuowanie współpracy w przyszłości przy następnych projektach edukacyjno-fundraisingowych.

VI Warmińsko-Mazurski Dzień Marzeń organizowany był w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dziękujemy:

 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • biletynakabarety.pl i biletyna.pl,
 • Fester Stage Łukasz Jurkiewicz,
 • ProWedding Krzysztof Rusiłowicz,
 • Restauracja Skarbiec,
 • Hoya,
 • Optomed,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
 • Gazeta Wyborcza Olsztyn,
 • Kurier Olsztyński,
 • Radio Olsztyn.