Dzieje się w Szczecinie!

Serdecznie zapraszamy na Mam Marzenie 25h Run – NOCNA 10

Mam Marzenie 3RAZ 25h RUN jest nietypowym biegiem. Bieg ma na celu uzbierać jak największą kwotę pieniędzy na w/w cel, poprzez przebiegniecie określonego dystansu przez każdego jej uczestnika.

Celem każdego zawodnika będzie pokonanie wybranej przez siebie, jak największej liczby kilometrów (wielokrotność okrążeń liczących po 1,7 km). Każda pokonana ilość kilometrów to określona kwota, którą UCZESTNIK uiści jako opłatę startową ORGANIZATOROWI po Biegu, a następnie ORGANIZATOR przekaże ją szczecińskiemu oddziałowi.

Im więcej wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc otrzyma!