„Po­wiem ci coś, co już pew­nie wiesz. Życie to nie tyl­ko słodycz. To znój i trud. I jeśli mu się poddasz, to nieważne ja­ki jes­teś twar­dy, przy­dusi cię do gle­by. Mnie, ciebie, każde­go. Ta­kie jest życie. Nieważne jak moc­no bi­jesz, ale jak dużo jes­teś w sta­nie znieść i na­dal iść do przo­du. Tak pow­sta­je zwy­cięzca. Jeśli wiesz na co cię stać, rób to, na co cię stać. Ale mu­sisz być go­towy na ciosy. I jeśli nie jes­teś tym, kim chcesz być, nie szu­kaj wi­ny w in­nych. Tak ro­bią tchórze.”
Rocky Balboa

Cytatem z Rockyego chcemy wszystkich serdecznie zaprosić na warsztaty prowadzone przez jednego z naszych wolontariuszy- Bartosza Zadurskiego.


Aby wziąć udział w tych niezwykłych motywujących do działania warsztatach, wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto fundacji i z dowodem wpłaty pieniędzy na konto przyjść do nas w poniedziałek o godzinie 16:30.


Poniżej link do wydarzenia, zapraszamy!
https://www.facebook.com/events/1499737616953668/?ref_dashboard_filter=upcoming