Przypominamy, że od września 2014 zmieniamy miejsce spotkań wolontariuszy oddziału Warszawa.

Od tej pory spotykamy się w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8. Termin i godzina pozostają bez zmian – środa godz. 18.30.
Dziękujemy dotychczasowemu XIV LO im. Staszica za czteromiesięczną współpracę, a także Dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomicznych za nieodpłatne udostępnienie sali na kolejne spotkania wolontariuszy.