16 maja 2015r. w CH Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58 we Wrocławiu po raz szósty odbyła się akcja zbierania krwi dla dzieci z wrocławskich szpitali pod hasłem: Wrocławski Krwiobieg – podziel się życiem!

Krew jest niezbędnym elementem naszego życia oraz lekiem, którego niczym nie można zastąpić. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby lub wypadku stali się jej biorcami. Na składniki krwi oczekują dzieci i dorośli z chorobami nowotworowymi, pacjenci wymagający zabiegów operacyjnych oraz ofiary wypadków.

Akcja Krwiobieg stała się już wrocławską tradycją. Rokrocznie spotykamy się, aby spełniać marzenia dzieci i to te największe: aby były zdrowe! Wystarczy honorowo oddać krew, która – według statystyk – pobrana od jednej osoby ratuje życie aż trojga dzieci. Celem pośrednim Krwiobiegu jest uświadamianie społeczeństwu istoty honorowego krwiodawstwa, informowanie o procedurach oddawania krwi oraz promocja zdrowia jako wartości bezcennej.

Każdy dawca, oprócz poczucia, że pomaga i dzieli się tym, co najważniejsze, za swój gest otrzymał poczęstunek i pamiątkowy upominek przygotowany przez RCKiK we Wrocławiu oraz dzieci – pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy zechcieli podzielić bezcennym darem krwi! Było Was 89!

Z 69 pobranych donacji  zebraliśmy 31 litrów krwi , a tym samym ponad 200 dzieci zostanie uratowanych, właśnie dzięki Wam! Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Wrocławskiego Krwiobiegu 2015:

💚 prof. Alicji Chybickiej oraz prof. Wojciechowi Witkiewiczowi za objęcie patronatem honorowym naszej akcji
💚 wszystkim zaangażowanym pracownikom i wolontariuszom Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
💚 wszystkim wolontariuszom i przyjaciołom wrocławskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie
💚 CH Magnolia Park za umożliwienie przeprowadzenia akcji Wrocławski Krwiobieg- Podziel się Życiem 2015
💚 wspaniałym pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu za poświęcenie swojego czasu, wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie akcji zbierania krwi dla dzieci z wrocławskich szpitali
💚 pracownikom Centrum Rozwoju Dziecka BEREK za pomoc w opiece nad pociechami krwiodawców
💚 PIZZA HUT – za wspaniały posiłek, który pozwolił przetrwać ten intensywny dzień pracownikom RCKiK oraz wolontariuszom zaangażowanym w akcję
💚 Pani Beacie i Pani Dorocie ze szkoły przy Klinice, które zmobilizowały dzieci – pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu- do przygotowania pięknych podarunków dla krwiodawców
💚 Wszystkim wolontariuszom i kandydatom na wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie – Marice i Kubusiowi za wkład w przygotowanie tegorocznej edycji Krwiobiegu

Zapraszamy też na stronę: http://www.rckik.wroclaw.pl/galeria-Kwiobieg-2015-4-1-42.html

Dziękujemy!!! 💚