4 marca 2016 r. w kilku miastach Polski odbyła się impreza charytatywna organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.

We Wrocławiu współorganizatorem wydarzenia był także Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dochód ze sprzedaży biletów wstępu oraz innych datków ofiarowanych podczas wydarzenie przeznaczony został na podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Sukces wydarzenia możliwy był także dzięki hojnemu wsparciu sponsorów.

Dziękujemy za zaangażowanie!