1 czerwca Bajarze odwiedzili dzieci – opowiadali bajki, częstowali ciastem domowej roboty i powodowali bardzo, bardzo dużo radosnego zamieszania.
Niektóre dzieci same opowiedziały ulubione historie – inne, te starsze, obiecały spisać swoje historie i przesłać je do Fundacji.