Krew jest niezbędnym elementem naszego życia oraz lekiem, którego niczym nie można zastąpić. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby lub wypadku stali się jej biorcami. Na składniki krwi oczekują dzieci i dorośli z chorobami nowotworowymi, pacjenci wymagający zabiegów operacyjnych oraz ofiary wypadków.

W związku z tym, już po raz szósty organizujemy akcję zbierania krwi dla dzieci z wrocławskich szpitali pod hasłem: Wrocławski Krwiobieg – podziel się życiem! Dnia  18 czerwca 2016r. zapraszamy wszystkich do CH Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58 we Wrocławiu. Rejestracja dawców krwi rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa do godz. 16:30. Zbiórce krwi towarzyszyć też będzie kwesta na rzecz podopiecznych Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Organizatorami akcji są:
💚Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
💚Fundacja Mam Marzenie
💚Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prof. Alicja Chybicka.

Partnerem akcji jest CH Magnolia Park.

Akcja Krwiobieg stała się już wrocławską tradycją. Rokrocznie spotykamy się, aby spełniać marzenia dzieci i to te największe: aby były zdrowe! Wystarczy honorowo oddać krew, która – według statystyk – pobrana od jednej osoby ratuje życie aż trojga dzieci. Celem pośrednim Krwiobiegu jest uświadamianie społeczeństwu istoty honorowego krwiodawstwa, informowanie o procedurach oddawania krwi oraz promocja zdrowia jako wartości bezcennej.

Każdy dawca, oprócz poczucia, że pomaga i dzieli się tym, co najważniejsze, za swój gest otrzyma poczęstunek i pamiątkowy upominek przygotowany przez RCKiK we Wrocławiu oraz dzieci – pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Na najmłodszych zaś czekać będą liczne gry i zabawy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy kierują się dobrem dzieci i chcą razem z nami promować akcję dzielenia się życiem.

Wrocławski Krwiobieg – Podziel się życiem!