#ZOSTAŃWDOMU

Mając na uwadze to, że koronawirus, który dezorganizuje obecnie życie nas wszystkich, jest szczególnie groźny dla osób z obniżoną odpornością, podjęliśmy – po konsultacjach z lekarzami – decyzję o czasowym (do odwołania) zawieszeniu spotkań z naszymi Marzycielami. Oznacza to wstrzymanie działań związanych z poznawaniem nowych i spełnieniem już odkrytych marzeń.

Wierzymy, że marzenia napędzają do walki o zdrowie, ale jesteśmy też pewni, że odpowiedzialność całego społeczeństwa i stosowanie się do zaleceń ograniczania kontaktów, pozwoli nam szybciej uporać się z szerzącą się chorobą.

My mimo wszystko nie zwalniamy i przerzucamy się na pracę zdalną, a Wy uważajcie na siebie szczególnie mocno w najbliższych dniach.