W grudniu 2010 r. koordynator oddziału wrocławskiego, Alicja Siatka, odebrała z rąk Pani Profesor Alicji Chybickiej podziękowanie dla wolontariuszy Fundacji Mam Marzenie (a za ich pośrednictwem – dla wszystkich osób z Fundacją związanych) za serce i pomoc okazywaną podopiecznym Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu i Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Po raz kolejny nasi wolontariusze zostali uhonorowani „Kroplą Życia„. Oby tak dalej!