Podczas zakończenia roku szkolnego 23 czerwca, dwie szkoły z województwa opolskiego po raz kolejny wzięły udział w akcji Zamień Kwiaty na Marzenia!
Pieniądze zbierane były na dwa wspaniałe marzenia – Stasia o spotkaniu z Nelą Małą Reporterką i Zuzi o wyjeździe do Włoch.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Klisinie za hojność i ponowny udział w akcji