Koordynator oddziału Rzeszów wręczył dyplomy uznania dwóm wolontariuszkom Kamili Kordyjak i Patrycji Panas. Wolontariuszki zostały docenione za  szczególną aktywność oraz zaangażowanie, na przestrzeni dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku.