Koncert Magia Marzeń jest realizacją pragnienia jednego z podopiecznych Fundacji, Mateusza. Chłopiec, zakochany w muzyce, chciał związać z nią swoją przyszłość. Marzył o pozostawieniu innym cząstki siebie. Wyrazem tego miała być własna piosenka, nagrana przez Mateusza. Jedna z Marzycielek, Natalia, napisała wiersz w podziękowaniu za zrealizowane marzenie, do tekstu została skomponowana melodia i tak powstał utwór „Wspomnienia”… dla Mateusza. Niestety Mateusz i Natalia odeszli zbyt wcześnie.

Wolontariusze Fundacji postanowili mimo wszystko spełnić marzenie chłopca, nagrywając jego piosenkę. 29 marca 2010 r. podczas pierwszej edycji koncertu marzenie to zostało zrealizowane dzięki wielu wspaniałym ludziom. W wydarzeniu tym uczestniczyli, m.in. Dorota Miśkiewicz, Mieczysław Szcześniak, IRA, Krzesimir Dębski.

Historia Mateusza jest tylko jednym z wielu dowodów na to, że warto mieć marzenia i je realizować. Dlatego dla podtrzymania pamięci o Mateuszu, Natalii i innych Marzycielach, którzy odeszli, Fundacja Mam Marzenie organizuje kolejne koncerty, będące kontynuacją idei pierwszej Magii Marzeń.