Moim marzeniem jest:

Zobaczyć finał Longines League of Nations w Barcelonie na żywo

Natalia, 16 lat

Kategoria: zobaczyć

Oddział: Poznań

Status marzenia: oczekujące

pierwsze spotkanie - poznanie marzenia

2024-03-07

[ENGLISH VERSION BELOW]

Już na wstępie można było zobaczyć, że marzenie jest w pełni związane z pasją i hobby Natalii! To co znajdowało się na komodzie mówiło samo za siebie!

Jednak od początku. Nastolatka jest szczęśliwą posiadaczką dwóch białych psów, które uwielbiają się przytulać i być głaskane. Jednak My chcieliśmy poznać zainteresowania 16-latki, dlatego zadawaliśmy pytania, na które otrzymywaliśmy pełne odpowiedzi.

Natalia poważnie myśli nad swoją zawodową drogą życiową, dlatego już teraz uczęszcza do technikum, a kierunek jaki wybrała jest związany ze zwierzętami, czyli weterynaria. Świnie, konie, kozy, kury to naturalne zainteresowania Natalii. Planuje już praktyki zawodowe i ma nadzieję, że połączy je ze swoją miłością do koni. Na razie nauka jest zdalna jednak wierzymy, że już wkrótce się to zmieni.

Usłyszeliśmy wiele opowieści o koniach, miłości do tych zwierząt, dlatego naturalnie zapytaliśmy kogo są te wszystkie statuetki z Cavaliada? Czy to właśnie Natalia jest na tym zdjęciu w toczku oraz pięknym stroju na eleganckim koniu? TAK Natalia jako 5,5-letnia dziewczynka jeździła konno, brała udział w zawodach w całym kraju i odnosiła duże zwycięstwa. Nastolatka pięknie opowiada i wspomina ten czas, gdzie musiała pogodzić szkołę, naukę, ćwiczenia jazdy konnej, zawody czy opiekę nad swoim koniem. To był bardzo intensywny czas, który ukształtował Natalię.

Obecnie wolne chwile 16-latka spędza na regenerowaniu, odpoczynku oraz spaniu, ponieważ lubi sobie poleżeć w łóżku ciu dłużej. Świat wirtualny jest dobrze znany Natalii z racji wizyt w szpitalu, nauki zdalnej oraz trudności w kontaktach z rówieśnikami. Jednak nastolatka jest radosna, uśmiechnięta, optymistycznie patrząca w przyszłość oraz planuje dalsze kroki zawodowe i marzenia.

Pokrótce opowiedzieliśmy jakie mamy kategorie marzeń jednak odczuwaliśmy, że Natalia dobrze wie jakie marzenie chce narysować. Po chwili nastolatka pokazała nam swoje super rysunki.

Jako drugie marzenie chciałaby polecieć w podróż z rodziną, aby odpocząć jednak na razie nie wie dokładnie gdzie. Zastanawia się nad tym.

Jako pierwsze marzenie Natalia wymarzyła sobie bilet do Barcelony na międzynarodowy finał Ligi Narodów, gdzie 8 najlepszych drużyn z całego świata powalczy o zwycięstwo. Są to bardzo prestiżowe zawody w skokach przez przeszkody. Widać pasja i zamiłowanie do koni wygrało. Marzenie w pełni zasadne, a nastolatka, gdy je opowiada stała i cały czas się uśmiechała.

O takie emocje nam właśnie chodzi, dlatego chcemy od 3 do 6 października 2024 spełnić największe marzenie Marzycielki. Zabrać ją, do mamy nadzieję, słonecznej stolicy Katalonii, usiąść wygodnie na trybunach i podziwiać konne skoki przez przeszkody na najwyższym światowym poziomie. To pierwsze w historii Fundacji marzenie tego typu. Wszelka pomoc będzie mile widziana :)       

- - -

It was evident right from the start that Natalia's dream was fully in-line with her passion and hobby! The things placed on the dresser spoke for themselves!

But let's start from the beginning. Natalia is a happy owner of two white dogs that love to cuddle and be petted. However, we wanted to get to know the interests of the 16-year-old, so we asked questions to which we received full answers.

Natalia is already considering her career path, which is why she attends a technical school, and the direction she has chosen is related to animals, namely veterinary medicine. Pigs, horses, goats, and chickens are Natalia's natural interests. She is already planning professional internships and hopes to combine them with her love for horses. For now, she is learning remotely but that hopefully changes soon.

We heard many stories about horses expressing love for these animals, so we naturally asked about all these trophies won at Cavaliada displayed in the room? Is it Natalia in this photo in a top hat and a beautiful outfit on an elegant horse? YES, Natalia as a 5-year-old girl practiced horse-riding, participated in competitions nationwide, and achieved great victories. The teenager beautifully recounts and remembers that time when she had to balance school, studying, horseback riding exercises, competitions, and caring for her horse. It was a very intense time that shaped Natalia’s personality.

Currently, the 16-year-old spends her free time regenerating, resting, and sleeping because she likes to lie in bed a little longer. The virtual world is well known to Natalia due to hospital visits, remote learning, and difficulties in communicating with peers. However, the teenager is joyful, smiling, looking optimistically towards the future, and planning further career steps and dreams.

We talked briefly about the categories of dreams we have, but we felt that Natalia knows well what dream she wants to wish for. After a moment, the teenager showed us her beautiful drawings.

Natalia's first dream is to get a ticket to Barcelona for the international final of the Nations League, where the top 8 teams from around the world will compete for victory. These are very prestigious show jumping competitions. It's abundantly clear that her passion and love for horses have won. The dream is fully justified, and the teenager, as she tells it, stood there smiling the whole time.

These are the emotions we're aiming for, which is why we want to fulfill the greatest dream of the Dreamer from October 3 to 6, 2024. Take her to, hopefully, the sunny capital of Catalonia, sit comfortably in the stands, and admire horse show jumping at the highest world level. This is the first dream of this kind in the history of the Foundation. Any help will be appreciated :)

Jeśli chcesz pomóc spełnić to marzenie

Skontaktuj się z:

Mateusz Mostowski

email: mateusz.mostowski@mammarzenie.org

tel: +48 722 229 869

Przelej dowolną kwotę na poniższy numer konta:

26 1050 1445 1000 0022 7647 0461

Fundacja Mam Marzenie ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków

opis: Natalia - o. Poznań - Zobaczyć finał Longines League of Nations w Barcelonie na żywo

Natalia wraz z Fundacją serdecznie dziękuje za Twoje wsparcie.

Lub przekaż darowiznę online

Przesyłając darowiznę z tego miejsca będzie ona automatycznie przekazana na spełnienie marzenia Zobaczyć finał Longines League of Nations w Barcelonie na żywo marzyciela Natalia.

Suma 10 PLN
Suma 20 PLN
Suma 50 PLN
Suma PLN
Suma 100 PLN