Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji. Fundacja Mam Marzenie sporządza roczne:

  • sprawozdanie z działalności dla Ministra Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa,
  • sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego, Ministra Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa,
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej (od 2011 roku),
  • sprawozdanie ze zbiórki publicznej dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – dostępne na stronie internetowej zbiorki.gov.pl.

Rok 2021

2021 Sprawozdanie z działalności

2021 Sprawozdanie finansowe

Rok 2020

2020 Sprawozdanie z działalności (PDF: 4,29 MB)

2020 Sprawozdanie finansowe (PDF: 5.59MB)

Rok 2019

2019 Sprawozdanie z działalności (PDF: 23.4MB)

2019 Sprawozdanie finansowe (PDF: 9.9MB)

Rok 2018

2018 Sprawozdanie z działalności (PDF: 23.7MB)

2018 Sprawozdanie finansowe (PDF: 9.1MB)

Rok 2017

2017 Sprawozdanie z działalności (PDF: 20.9MB)

2017 Sprawozdanie finansowe (PDF: 11.2MB)

Rok 2016

2016 Sprawozdanie z działalności (PDF: 19.7MB)

2016 Sprawozdanie finansowe (PDF: 9.3MB)

Rok 2015

2015 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 1.1MB)

2015 Sprawozdanie z działalności (PDF: 2.5MB)

2015 Sprawozdanie finansowe (PDF: 1.2MB)

Rok 2014

2014 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 16.0MB)

2014 Sprawozdanie z działalności (PDF: 19.7MB)

2014 Sprawozdanie finansowe (PDF: 11.0MB)

2014 Sprawozdanie ze zbiórki publicznej, nr 513.2013 (PDF: 0.5MB)

2014 Uzupełnienie sprawozdania ze zbiórki publicznej nr 531/2013 (PDF: 0.3MB)

Rok 2013

2013 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 955KB)

2013 Sprawozdanie z działalności (PDF: 2.4MB)

2013 Sprawozdanie finansowe (PDF: 5.9MB)

2013 Sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 1.9MB)

2013 Uzupełnienie sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 599KB)

Rok 2012

2012 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 1.0 MB)

2012 Sprawozdanie z działalności (PDF: 1.6 MB)

2012 Sprawozdanie finansowe (PDF: 6.1 MB)

2012 Sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 651 KB)

2012 Uzupełnienie sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 187 KB)

Rok 2011

2011 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 919 KB)

2011 Sprawozdanie z działalności (PDF: 1.7 MB)

2011 Sprawozdanie finansowe (PDF: 1.5 MB)

2011 Sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 174 KB)

Rok 2010

2010 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 1.2 MB)

2010 Sprawozdanie finansowe (PDF: 1.5 MB)

Rok 2009

2009 Sprawozdanie finansowe (PDF: 870 KB)

2009 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 741 KB)

Rok 2008

2008 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 28.4 KB)

2008 Sprawozdanie finansowe (PDF: 95.3 KB)

Rok 2007

2007 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 575 K)

2007 Sprawozdanie finansowe (PDF: 65.6 KB)

2007 Sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 77.5 KB)

Rok 2006

2006 Sprawozdanie finansowe (PDF: 343 K)

2006 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 558 KB)

2006 Sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek publicznych (PDF: 37.2 KB)

Rok 2005

2005 Sprawozdanie finansowe (PDF: 81.2 KB)

2005 Sprawozdanie merytoryczne (PDF: 89.4 KB)

Rok 2004

2004 Sprawozdanie finansowe (PDF: 2.91 MB)