Zarządzanie finansami naszej organizacji opiera się na kilku bardzo prostych zasadach, które zostały opracowanie w oparciu o założenie, że każda złotówka przekazana na misję spełniania marzeń powinna być wydana zgodnie z intencją darczyńcy, tj. trafić do naszych obecnych i przyszłych Marzycieli.

Wolontariat naszą siłą!

Fundacja Mam Marzenie przyjęła od początku swojej działalności zasadę, że spełnianie marzeń oparte będzie wyłącznie na pracy wolontariuszy. Ich działania mają charakter bezinteresownej pomocy chorym dzieciom w realizacji najskrytszych marzeń. Jedynie wydatki poniesione przez wolontariuszy w związku z ich pracą charytatywną (koszty dojazdu na spotkania z dziećmi, telefonów, założonych z własnej kieszeni funduszy na realizację marzenia) zostają zwracane tym, którzy się o to zwrócą do koordynatora oddziału.

Transparentna księgowość

Dzięki bankowości internetowej podgląd na listę wszystkich kont należących do Fundacji (konto bieżące, oszczędnościowe, w euro i konto zbiórek publicznych) mają koordynatorzy oddziałów, a za ich pośrednictwem wszelkie osoby zainteresowane.
Wychodząc z założenia, że władze Fundacji są tylko depozytariuszami środków otrzymanych od darczyńców, zachęcamy do korzystania z tej możliwości uzyskania informacji o finansach Fundacji.

Minimum infrastruktury

Fundacja Mam Marzenie od 2005 roku posiada przy ul. Św. Krzyża 7 w Krakowie biuro, pełniące rolę siedziby i centrum administracyjnego naszej organizacji. Dzięki przychylności władz miasta 50-metrowa powierzchnia w samym sercu Krakowa (okolice Rynku Głównego) wynajmowana jest Fundacji za symboliczny czynsz.

W pozostałych 15 miastach wolontariusze spotykają się co tydzień w miejscach udostępnionych przez lokalnych przyjaciół naszej Fundacji (szkoły, redakcje gazet, siedziby zaprzyjaźnionych firm). Prace administracyjne związane z działalnością oddziału wykonują w swoich domach lub za zgodą pracodawcy – po pracy w miejscach zatrudnienia.

Sprawozdania

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji. Fundacja Mam Marzenie sporządza roczne:

  • sprawozdanie z działalności dla Ministra Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa,
  • sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego, Ministra Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa,
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej (od 2011 roku),
  • sprawozdanie ze zbiórki publicznej dla Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2023 Sprawozdanie z działalności >

2023 Sprawozdanie finansowe >

2022 Sprawozdanie z działalności >

2022 Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego >

2022 Sprawozdanie finansowe >

Zobacz starsze >

Źródła pozyskiwania środków

Fundacja pozyskuje środki na swoją działalność statutową z następujących źródeł:

Osoby indywidualne

Darowizny rzeczowe lub pieniężne, fundusze zebrane podczas uroczystości rodzinnych (śluby, komunie, pogrzeby) oraz wpłaty z tytułu odpisu 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wpłaty w Polsce

Nr konta w banku ING: 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461
Fundacja Mam Marzenie, ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
Tytułem: darowizna dla Fundacji Mam Marzenie

Wpłaty z zagranicy

Nr konta EURO w banku ING: IBAN: PL52105014451000002319349425 / BIC: ING BP LPW
Fundacja Mam Marzenie, ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
Tytułem: darowizna dla Fundacji Mam Marzenie

Nr konta GBP w banku ING: IBAN: PL36105010251000009080292825 / BIC: ING BP LPW
Fundacja Mam Marzenie, ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
Tytułem: darowizna dla Fundacji Mam Marzenie

Zbiórki publiczne

Fundacja Mam Marzenie dokonała zgłoszenia zbiórki publicznej na portalu internetowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji numer  2024/30/OR (znajdź naszą zbiórkę na Portalu Zbiórek Publicznych), dzięki czemu możemy prowadzić zbiórki na terenie całego kraju w formie zbiórek do puszek kwestarskich, skarbon stacjonarnych oraz darów w naturze do 31 grudnia 2024 roku.

Podmioty prawne

Firmy i organizacje wspomagające misję Fundacji w ramach programu „Adopcji Marzeń”.

Nawiązki i świadczenia

Zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy karne RP.

Uwaga! Fundacja nigdy nie zbiera funduszy na swoją działalność w formie kwest ulicznych.