Fundacja Mam Marzenie nie spełnia marzeń, gdy:

 • uzna, że są one nieodpowiednie do wieku i stanu zdrowia dziecka;
 • ich realizacja naraża Fundację na niewspółmierne ryzyko odpowiedzialności cywilnej;
 • nie mogą być spełnione z przyczyn obiektywnych;
 • według wolontariuszy zostały one zasugerowane przez osoby trzecie;
 • dziecko miało już spełnione marzenie przez Fundację Mam Marzenie.

Fundacja nie spełnia marzeń dotyczących:

 • podjęcia terapii medycznej, opłaceniu usług medycznych, dostarczenia sprzętu medycznego, środków transportu do i z ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych;
 • posiadania broni, amunicji, środków wybuchowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, jego rodziny lub otoczenia;
 • posiadania dużej ilości przedmiotów tego samego rodzaju (tzw. łańcuszek listowy lub mailowy);
 • otrzymania przez dziecko pojazdu mechanicznego, tj.: samochodu, motocykla, gokarta, skutera, skutera wodnego, skutera śnieżnego, łodzi motorowej, pojazdu latającego, pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym, przyczepy campingowej – wyjątek stanowią zabawki na akumulator przeznaczone dla małych dzieci;
 • utworzenia podmiotu gospodarczego, prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta nie dotyczy marzenia, którym jest wcielenie się dziecka na jeden dzień w rolę osoby, która taką działalność prowadzi;
 • przyjęcia do szkoły lub na uczelnie, opłaty za czesne w szkole lub innej instytucji;
 • przekazania gotówki, spłaty długu lub pożyczki, zakupu papierów wartościowych;
 • zakupu zwierzęcia, które nie jest powszechnie uważane za zwierzę domowe;
 • zmiany miejsca zamieszkania dziecka i jego rodziny;
 • dokonania generalnego remontu obecnego mieszkania, budowy lub przebudowy domu, mieszkania. Budowy basenu, boiska, stadionu, sali sportowej.

Na podstawie art. 7 Regulaminu Fundacji Mam Marzenie.